faen

چیلر آب خنک اسکرال:

 

یکی دیگر از اصلی ترین ادوات تاسیسات و تهویه مطبوع می باشد، که وظیفه ایجاد آبسرد در سیستم را به عهده دارد.

چیلر های هوا خنک از کندانسور آّب جهت دفع گرما استفاده می کند که بصورت مجزا یا یکپارچه تولید می شود.

چیلرهای اسکرال  امکان ایجاد تناژهای پایین تر در یک چیلر را امکان پذیر می کند که صدای کمتری نصب مایقی چیلرها را دارا می باشد.