faen

فن کویل های سقفی پایین زن:

از زیر مجموعه های فن کویل های سقفی می باشد که امکان مکش از زیر و پشت دستگاه وجود دارد و دهش دستگاه اززیر می باشد که  امکان نصب دریچه در زیر سقف کاذب و اتصال مستقیم به فن کویل می باشد.

این مدل از فن کویل ها با ارتفاع بسیار کم قابلیت نصب در حداقل فضای سقف کاذب را دارا می باشد