faen

فن کویل های سقفی روبرو زن:

از زیر مجموعه های فن کویل های سقفی می باشد که امکان مکش از زیر و پشت دستگاه وجود دارد و دهش دستگاه از روبرو می باشد.

این مدل از فن کویل ها با ارتفاع بسیار کم قابلیت نصب در حداقل فضای سقف کاذب را دارا می باشد