faen

فن کویل های زمینی شرکت سارین تهویه در ۳ مدل تولید و ساخته میشوند :

فن کویل های زمینی بالا زن:

فن کویل های زمینی بالا زن از زیر مجموعه های فن کویل های زمینی می باشد که امکان مکش از زیر و جلوی دستگاه وجود دارد و دهش دستگاه از بالا می باشد که با ظاهری زیبا در محیط جلوه ای خاص به محیط مورد دلخواه شما می دهد.

فن کویل های زمینی روبرو زن:

فن کویل های زمینی روبرو زن از زیر مجموعه های فن کویل های زمینی می باشد که امکان مکش از زیر و جلوی دستگاه وجود دارد و دهش دستگاه از بالا می باشد که با ظاهری زیبا در محیط جلوه ای خاص به محیط مورد دلخواه شما می دهد.

تفاوت اصلی در این مدل با مدل بالا زن جهت دهش هوای مورد نیاز می باشد.

فن کویل های زمینی شیبدار:

فن کویل های زمینی شیبدار از زیر مجموعه های فن کویل های زمینی می باشد که امکان مکش از زیر و جلوی دستگاه وجود دارد و دهش دستگاه از بالا می باشد که با ظاهری زیبا در محیط جلوه ای خاص به محیط مورد دلخواه شما می دهد.

استفاده این فن کویل ها بیشتر در ادارجات و امکان عمومی می باشد به دو دلیل اصلی:

۱- از نشستن افراد روی فن کویل جلوگیری می شود.

۲- از به حرکت در آوردن پرده ها جلوگیری می کند.