faen

فن کویل های زمینی شیبدار:

فن کویل های زمینی شیبدار از زیر مجموعه های فن کویل های زمینی می باشد که امکان مکش از زیر و جلوی دستگاه وجود دارد و دهش دستگاه از بالا می باشد که با ظاهری زیبا در محیط جلوه ای خاص به محیط مورد دلخواه شما می دهد.

استفاده این فن کویل ها بیشتر در ادارجات و امکان عمومی می باشد به دو دلیل اصلی:

۱- از نشستن افراد روی فن کویل جلوگیری می شود.

۲- از به حرکت در آوردن پرده ها جلوگیری می کند.