faen
cr

شرکت سارین تهویه کار خود را از سال ۱۳۸۲ جهت ارتقای سطح دانش و کیفیت آغاز نموده،
که رسما در جهت تولید ادوات و سیستمهای تهویه مطبوع از سال ۱۳۹۲ آغاز به کار نموده است .همچنین شرکت سارین تهویه موفق به دریافت iso2008 و iso9001 از شرکت naipp ایتالیا در سال ۹۴ گردیده است.

%da%a9%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%86%da%af-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%aa
%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1
%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2
%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%ae%d9%86%da%a9-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87
%d9%81%d9%86-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7

تماس با ما

pen

پروژه ها

cityscape

گالری تصاویر

image